Enter your keyword

Despre noi

Din deceniul VI al secolului XX, la Câmpulung se pun bazele învăţământului special care a avut drept sediu clădirea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae”.

În anul şcolar 1955-1956 aici a funcţionat o şcoală  profesională în lichidare, apoi între anii 1956-1961 devine şcoală cu profil de contabilitate (6 ani). În intervalul 1958-1970 a fost şcoală postliceală de 2 ani cu profil de contabilitate, iar după 1968 se înfiinţează liceul economic special până în 1981 când se transformă în cămin şcoală. Din 1986 în Centrul Şcolar Special, iar din 2012 devine Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Sfântul Nicolae”, care are ca obiect de activitate şcolarizarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  şcoala specială  şi oferă servicii de sprijin elevilor cu dificultăţi de învăţare din şcolile de masă.

Unitatea noastră şcolarizează elevi cu handicap grav, mediu şi redus, care frecventează cursurile de la clasele primare, gimnaziale şi învăţământ profesional, cu profil de cofetar – patiser, dar oferă şi activităţi didactice de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale din şcolile de masă.

Sf. Nicolae

Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.”

Sf Nicolae

Este uşor să înveţi a merge! Important este încotro te îndrepţi.

Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.